Sprawdziany i kartkówki
Data Temat
2006-12-20 15:04 polski - słowotwórstwo
2006-12-19 19:48 Kolejny z Bioli (oddychanie)
2006-12-16 18:03 kolejny sprawdzianik z matmy...
2006-12-06 09:56 kartkówka z historii w dzień bez jedynki
2006-12-05 13:15 Sparwdzian z chemi
2006-11-15 13:50 Sprawdzian z Matematyki
2006-11-14 12:38 Sprawdzian z religii
2006-11-01 17:48 Sprawdzien z polskiego
2006-11-01 15:00 Sprawdzian z Muzyki